Hoe word ik schoolleider in het onderwijs?

Schoolleider worden

Heb jij ervaring met leiding geven en ben je benieuwd of je met deze ervaring een bijdrage kunt leveren aan het onderwijs? Naast het huidige lerarentekort in veel regio’s en sectoren binnen het onderwijs is er namelijk ook sprake van een tekort aan schooldirecteuren en schoolleiders. Om schoolleider te worden, heb je in veel gevallen een afgeronde schoolleidersopleiding nodig. Daarnaast zijn er een aantal basiscompetenties voor schoolleiders in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs opgesteld. Je leest hierover alles in dit artikel.

Hoe word ik schoolleider?

Om schoolleider te worden, heb je in veel gevallen een afgeronde schoolleidersopleiding nodig. In het basisonderwijs is een opleiding tot schoolleider vanzelfsprekender dan in het voortgezet onderwijs. Schoolleiders in het basisonderwijs moeten zich sinds 1 januari 2018 namelijk registreren in het Schoolleidersregister PO. Als een schoolleider niet staat geregistreerd, is dat volgens de cao een reden voor ontslag.

Nieuw aangestelde schoolleiders op basisscholen, die nog niet over de basiskwalificaties beschikken, krijgen de tijd om een schoolleidersopleiding te volgen. De overheid schrijft niet voor welke opleiding een schoolleider in het basisonderwijs moet volgen, maar er is wel een lijst beschikbaar met gecertificeerde schoolleidersopleidingen in Nederland die voldoende aansluiten bij de beroepsstandaard. 

 

Voor het voortgezet onderwijs geldt de registratieplicht niet, maar schoolleiders kunnen zich wel registreren in het Schoolleidersregister VO. Ook is er voor het voortgezet onderwijs een beroepsstandaard en een kennisbasis geformuleerd voor (aankomende) schoolleiders. Beide vind je op de website van de VO Academie.

Wat kan ik als schoolleider?

Met een afgeronde schoolleidersopleiding kun je bijvoorbeeld directeur van een school worden. Of een bovenschoolse directeur met verantwoordelijkheid over meerdere scholen.

Over welke basiscompetenties moet ik beschikken als ik schoolleider wil worden?

Om te kunnen werken als schoolleider moet je aan kunnen tonen dat je over verschillende basiscompetenties beschikt. Als je schoolleider op een basisschool wilt worden, dan vind je op de website van Schoolleidersregister PO meer informatie over de vijf basiscompetenties van schoolleiders in het basisonderwijs, waaronder visiegestuurd werken en in relatie staan met je omgeving.

Als schoolleider in het voortgezet onderwijs zijn er ook een aantal basiscompetenties vastgesteld, zoals kunnen samenwerken, leren en onderzoeken bevorderen en strategisch omgaan met de omgeving. Je vindt meer informatie over deze basiscompetenties op de website van de VO Academie.

Kan ik alleen schoolleider worden als ik een onderwijsbevoegdheid of ervaring binnen het onderwijs heb?

Iedereen kan een opleiding tot schoolleider volgen, ook als je geen onderwijsbevoegdheid of -ervaring hebt. Je kunt bijvoorbeeld vanuit een managersfunctie in het bedrijfsleven de overstap maken naar een leidinggevende functie in het onderwijs.

Samenvatting

Als je schoolleider wilt worden op een basisschool of middelbare school, kun je ervoor kiezen om een opleiding tot schoolleider te volgen. Een opleiding tot schoolleider voor in het basisonderwijs is gebruikelijker dan voor het voortgezet onderwijs. Schoolleiders in het basisonderwijs moeten zich namelijk registreren in het Schoolleidersregister PO. Ze moeten daarvoor kunnen aantonen dat ze over een aantal basiscompetenties beschikken. Deze registratieplicht geldt niet voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs, maar er zijn wel een aantal basiscompententies voor het voortgezet onderwijs geformuleerd.

Als schoolleider kun je aan de slag als directeur, op een school of bovenschools. Je hebt geen bevoegdheid of onderwijservaring nodig om schoolleider te worden. Je kunt bijvoorbeeld vanuit een managersfunctie in het bedrijfsleven de overstap maken naar een leidinggevende functie in het onderwijs.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket