Hoeveel kost een lerarenopleiding?

De kosten van een lerarenopleiding

Als je een opleiding volgt, moet je daar collegegeld voor betalen. Dat geldt ook voor lerarenopleidingen. Hoe zit het stelsel van collegegeld in elkaar? En wat zijn de kosten voor een lerarenopleiding op een hogeschool of de universiteit? Dat lees je in dit artikel.

Wat is het wettelijk collegegeld?

Het wettelijk collegegeld is het bedrag je dat je betaalt voor je opleiding. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte hiervan. Voor het studiejaar 2019-2020 is het wettelijke collegegeld voor een voltijdopleiding € 2.083,- en tussen de € 1240,- en € 2083,- voor een deeltijd of duale opleiding. Voor het studiejaar 2020-2021 is het wettelijk collegegeld ook vastgesteld. Bij een voltijdopleiding betaal je dan € 2143,- en bij een deeltijd of duale opleiding tussen € 1276,- en € 2143,-. Alle eerstejaars studenten die in Nederland beginnen aan een bachelor- of associate degree-opleiding krijgen in het eerste studiejaar een halvering van het collegegeld.

Wat is het verschil tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld?

Er zit een verschil tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. De hoogte van het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Het instellingscollegegeld mogen de hogescholen universiteiten zelf bepalen en het bedrag ligt meestal hoger dan het wettelijk collegegeld.

Wanneer moet ik wettelijk collegegeld betalen en wanneer instellingscollegegeld?

Je betaalt het wettelijk collegegeld als je voldoet aan alle volgende eisen. In de andere gevallen moet je het instellingscollegegeld betalen. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan op de website van DUO of de Rijksoverheid.

  • Je hebt de nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn alle lidstaten van de Europese Unie, en daarnaast ook: Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein, Suriname en IJsland. Het kan ook zijn dat iemand in Nederland verblijft bij een familielid (met de Nederlandse nationaliteit), dan voldoet diegene ook aan deze eis. Ben je een Britse student in Nederland? Kijk dan hier hoe het zit met jouw collegegeld na de Brexit.
  • Je hebt je ingeschreven bij een bekostigde hogeschool of universiteit voor een opleiding. Het merendeel van de erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland is bekostigd. Bij een bekostigde opleiding betaalt (bekostigt) de overheid de onderwijsinstelling om opleidingen te verzorgen. Naast bekostigd onderwijs heb je ook particulier onderwijs. Dit wordt niet gefinancierd door de overheid.
  • Je hebt nog geen eerdere graad behaald op hetzelfde niveau als de opleiding waar je je voor inschrijft. In het geval van een bacheloropleiding kun wel je aan een tweede bacheloropleiding beginnen, mits je je eerste bachelorgraad nog niet behaald hebt. Behaal je vervolgens gedurende de tweede bacheloropleiding de bachelorgraad voor de eerste opleiding, dan kun je de tweede bacheloropleiding alsnog afronden tegen het wettelijk collegegeld.

Is er een uitzondering voor studenten aan een lerarenopleiding?

Ja, er zijn twee uitzonderingen voor studenten aan een lerarenopleiding:

  1. Als je al een eerdere bacheloropleiding of masteropleiding hebt afgerond, maar nu (voor het eerst) een onderwijs- of zorgopleiding gaat volgen, betaal je nog het wettelijke collegegeld in plaats van het instellingscollegegeld.
  2. Alle eerstejaarsstudenten die in Nederland beginnen aan een bachelor- of associate degree-opleiding krijgen in het eerste studiejaar een halvering van het collegegeld, maar als je een lerarenopleiding (bachelor of master) gaat volgen, dan krijg je nog een extra jaar halvering van het collegegeld.

Kan ik betalen in termijnen? 

Je kunt je collegegeld in tien termijnen laten afschrijven of in één keer. Het betalen van dit collegegeld wordt geregeld via de website van Studielink.

Samenvatting

Als je een lerarenopleiding wilt volgen, moet je daarvoor collegegeld betalen. Er zit een verschil tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. De hoogte van het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Het instellingscollegegeld mogen de hogescholen universiteiten zelf bepalen en het bedrag ligt meestal hoger dan het wettelijk collegegeld. Normaliter moet je instellingsgeld betalen als je een lerarenopleiding doet en al een diploma hebt op hetzelfde niveau als de lerarenopleiding waar je je voor inschrijft. Op deze regel geldt een uitzondering voor studenten aan een lerarenopleiding: als je al een eerdere bacheloropleiding of masteropleiding hebt afgerond, maar nu (voor het eerst) een lerarenopleiding gaat volgen, betaal je het wettelijke collegegeld in plaats van het instellingscollegegeld. Bovendien hebben studenten die in Nederland beginnen aan een lerarenopleiding (bachelor of master), zowel in het eerste als in het tweede jaar studiejaar recht op een halvering van het collegegeld.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket