Met welke masteropleidingen kan ik een bevoegdheid voor het primair onderwijs halen?

Met welke masteropleidingen kan ik een bevoegdheid voor het primair onderwijs halen? 

Heb je een universitaire bachelor in de sector Gedrag en Maatschappij afgerond en wil je graag aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs? Je kunt jouw lesbevoegdheid dan halen via een universitaire masteropleiding. Er zijn hiervoor twee verschillende routes: een tweejarige educatieve master voor het primair onderwijs (EMPO) of een universitaire master in combinatie met een academische deeltijdpabo. In dit artikel lees je meer over de toelatingseisen en het opleidingstraject van beide routes.

Wat is een bevoegdheid voor het primair onderwijs?

De lesbevoegdheid voor het primair onderwijs is een kwalificatie waarmee je les mag geven in het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Wil je meer weten over de verschillende bevoegdheden in het Nederlandse onderwijssysteem? Kijk eens naar dit artikel.

Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO)

Met deze tweejarige voltijdstudie behaal je een Master of Science, inclusief een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs. Als EMPO-student volg je een nieuw ontwikkelde master en word je opgeleid tot een academische leraar die vanuit inhoudelijke expertise en wetenschappelijke kennis kan bijdragen aan onderwijsverbeteringen op klas- en schoolniveau.

Wanneer ben je toelaatbaar tot de EMPO?

Je wordt toegelaten tot de EMPO als je:
- een afgeronde wo-bachelor in de sector Gedrag- en Maatschappij hebt;

óf;
- een andere wo-bachelor hebt afgerond, en daarnaast een premaster in pedagogische wetenschappen of onderwijswetenschappen op zak hebt.

óf;
- je verzoek tot toelating positief is beoordeeld door de universiteit waaraan je wilt studeren. De eisen voor dit toelatingsverzoek kunnen per universiteit verschillen.

Welke universiteiten bieden de Educatieve Master Primair Onderwijs aan? 

De Vrije UniversiteitUniversiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam bieden een Educatieve Master Primair Onderwijs aan. Bij de eerste drie van deze universiteiten is de inhoud van het programma en de vorm van de opleiding identiek – zij hebben deze master gezamenlijk samengesteld.

Welk diploma behaal je na het afronden van deze opleiding? 

Als je de EMPO hebt afgerond, mag je jezelf Master of Science in de Sociale Wetenschappen noemen. Naast deze titel (en het bijbehorende diploma) ontvang je ook je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs.

Wat betekent deze route in het kort? 

Titel 

Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) 

Studieduur 

Twee jaar 

Studievariant 

Voltijdstudie 

Startdatum 

September 2022 

Aanbod van de opleiding 

  • Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden (joint degree progrmamme)
  • Erasmus Universiteit Rotterdam

Programma in ECTS 

120 ECTS 

Diploma na afronden opleiding 

Master of Science in de Sociale Wetenschappen inclusief een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs

Toelatingseisen 

Een afgeronde wo-bachelor in de sector Gedrag- en Maatschappij;
óf
een andere afgeronde wo-bachelor én een premaster in pedagogische wetenschappen of onderwijswetenschappen (vanaf 2023).

Universitaire master met academische deeltijdpabo (Mpabo)

Je kunt ook je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs halen door in twee jaar tijd twee opleidingen te volgen: de universitaire master Educational Sciences en de deeltijdpabo voor academici. Beide opleidingen volg je in deeltijdvorm en na afronding van het gecombineerde opleidingstraject ontvang je een Master of Science en een Bachelor of Education, inclusief een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs.  

Wanneer ben je toelaatbaar tot deze opleiding?

Je wordt toegelaten tot de universitaire master met academische deeltijdpabo als je: 

  • een afgeronde wo-bachelor in de onderwijswetenschappen hebt; 

óf 

  • een andere wo-bachelor hebt afgerond met de minor onderwijswetenschappen;   
    óf 

  •  een premaster in de onderwijswetenschappen op zak hebt.  

Welke diploma’s ontvang je na het afronden van deze opleidingen?

Na het afronden van deze twee deeltijdopleidingen ontvang je een Master of Science in de sociale wetenschappen en een Bachelor of Education tot leerkracht basisonderwijs.  

Wat betekent deze route in het kort? 

Titel 

Universitaire master i.c.m. de academische (flexibele) deeltijdpabo 

Studieduur: 

Twee jaar 

Studievariant: 

Twee deeltijdstudies  

Startdatum: 

September 2022 

Aanbod van de opleiding: 

Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en de Marnix Academie 

Programma in ECTS: 

60 EC (Master of Science) 

Max. 240 EC (Bachelor of Education)* 

Diploma’s na afronden opleiding: 

Master of Science in de Sociale Wetenschappen 

Bachelor of Education tot leerkracht basisonderwijs 

Toelatingseisen 

Een afgeronde wo-bachelor in  onderwijswetenschappen; 
óf  
een andere afgeronde wo-bachelor  met een minor in de onderwijswetenschappen; 
óf  
een pre-master in de onderwijswetenschappen.

 
*Het aantal studiepunten verschilt per student. Er wordt gewerkt met een maatwerktraject binnen de academische (flexibele) deeltijdpabo.  

Samenvatting

Je kunt via een universitair mastertraject een lesbevoegdheid behalen voor het primair onderwijs. Dit kan via twee verschillende routes die beide twee jaar duren. De Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) is een voltijdstudie waarmee je een master behaalt in de sociale wetenschappen, specifiek gericht op wetenschappelijke inhoud die relevant is voor het leraarschap in het primair onderwijs. Daarnaast ontvang je een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs. Met de universitair master in combinatie met de deeltijdpabo voor academici (MPabo) volg je twee deeltijdstudies naast elkaar en behaal je een master in de onderwijswetenschappen plus een bachelor of education tot leerkracht basisonderwijs. Hiermee ben je zowel volleerd onderwijswetenschapper als academische leerkracht gespecialiseerd in onderwijs(innovatie)processen in de eigen klas en op schoolniveau.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket