Voor welke subsidies en regelingen kom ik in aanmerking?

Subsidies, tegemoetkomingen en regelingen voor leraren

Er bestaan allerlei subsidies en regelingen die tegemoet kunnen komen in de kosten van een opleiding. Dat geldt ook voor lerarenopleidingen. Je vindt deze regelingen en hun voorwaarden terug op de website van DUO. In dit artikel zetten we 11 subsidies en regelingen op een rijtje en vatten we de voorwaarden voor je samen. 

Let op! Hieronder worden de subsidies en tegemoetkomingen kort toegelicht. Voor alle voorwaarden kun je terecht op de website van DUO. Bij elke subsidie is een directe link naar de juiste pagina toegevoegd. 

Overzicht van subsidies en tegemoetkomingen

Hieronder vind je 11 subsidies, tegemoetkomingen en regelingen waar je aanspraak op zou kunnen maken. Kijk goed naar de voorwaarden om te weten of je ervoor in aanmerking komt. Mocht geen enkele regeling of subsidie aansluiten bij jouw situatie, bekijk dan of je de studiekosten die je gaat maken in je belastingaangifte mag aftrekken van je inkomsten. Kijk voor meer informatie hierover op deze website van de Belastingdienst.

 1. Studiefinanciering
 2. Collegegeldkrediet
 3. Halvering van het collegegeld
 4. Extra studiefinanciering
 5. Lerarenbeurs
 6. Tegemoetkoming leraren
 7. Subsidie korte scholingstrajecten vo
 8. Levenlanglerenkrediet
 9. Zij-instroomsubsidie
 10. Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
 11. STAP-budget (vanaf januari 2022)

1. Studiefinanciering

Voor wie?
Je studeert op een mbo, hogeschool of universiteit (bachelor, master of associate degree) en je bent tussen de 18 en 30 jaar als je studiefinanciering ingaat. Je staat voltijds of duaal ingeschreven.

Bedrag?
Voor mbo-studenten is de maandelijkse studiefinanciering € 87,37 (thuiswonend) of € 285,15 (uitwonend). Voor hbo- en wo-studenten is dat € 507,39 per maand. Als je ouders aantoonbaar weinig of minder kunnen bijdragen aan jouw studie, heb je ook recht op een aanvullende beurs. Die is op dit moment voor mbo-studenten € 358,07 (thuiswonend) en € 381,13 (uitwonend) per maand en voor hbo- en wo-studenten € 413,78. Verder hebben mbo-, hbo- en wo-studenten recht op een studentenreisproduct (een week- of weekendkaart).

Opmerkingen
Je studiefinanciering is een lening die je na je studie moet terugbetalen. De aanvullende beurs is een gift, mits je binnen 10 jaar je diploma haalt. Kijk op de website van DUO voor de voorwaarden.

2. Collegegeldkrediet

Voor wie?
Je studeert op een hogeschool of universiteit. Je ontvangt studiefinanciering maar je wilt extra lenen om je collegegeld te kunnen betalen..

Bedrag?
De hoogte van het collegegeldkrediet is afhankelijk van het soort collegegeld dat je betaalt. Als je het wettelijk collegegeld betaalt, dan kun je maandelijks 1/12 van je collegegeld lenen. Betaal je meer dan het wettelijk collegegeld? Dan kun je maandelijks meer lenen, maar maximaal vijf keer het wettelijk collegegeld. Voor 2020-2021 betekent dit maximaal € 178,58 per maand.

Opmerkingen
Na je opleiding moet je deze lening terugbetalen, met rente. Kijk op de website van DUO voor de voorwaarden.

3. Halvering van het collegegeld

Voor wie?
Studeer je aan een hogeschool of universiteit? Dan heb je in sommige gevallen in je eerste studiejaar recht op een halvering van het collegegeld. Volg je een lerarenopleiding? Dan geldt deze regeling in bepaalde gevallen ook in je tweede studiejaar.

Bedrag?
Voor het studiejaar 2020-2021 is het wettelijke collegegeld € 2.143,-. Volg je een lerarenopleiding? Dan heb je in zowel het eerste als het tweede studiejaar recht op €1.071,50.

Opmerkingen

4. Extra studiefinanciering

Voor wie?

 • Je hebt een opleiding aan hbo of universiteit afgerond en gaat daarna een voltijds- of duale lerarenopleiding doen (kopopleiding hbo of eerstegraads opleiding);
 • en je opleiding duurt minimaal 1 jaar;
 • en je bent 18 – 30 jaar als je studiefinanciering ingaat.
 • en je voldoet aan de overige voorwaarden voor studiefinanciering.

Bedrag?
Maximaal €1.076,14 per maand. Bovendien krijg je een studentenreisproduct (week- of weekendkaart).

Opmerkingen
De aanvullende beurs en reisproduct kunnen een gift worden, mits je binnen tien jaar je diploma behaalt. Kijk op deze website van DUO voor de voorwaarden. 

5. Lerarenbeurs

Voor wie?
Je bent in dienst bij een school en je hebt al een bevoegdheid. Je wilt een opleiding aan een hogeschool of universiteit gaan volgen: een bachelor-, master- of postinitiële masteropleiding, of een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een eerstegraads universitaire lerarenopleiding.

Bedrag?
Maximaal € 7.700,- per jaar: maximaal € 7.000,- voor het collegegeld en maximaal € 700,- voor studie-en reiskosten. De aanvraagperiode voor de Lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021.

Opmerkingen
De Lerarenbeurs is een zogeheten voorwaardelijke gift. Je hoeft het bedrag niet terug te betalen als je 15 studiepunten per studiejaar haalt. Deze eis geldt ook als je later in het studiejaar start. Leraren kunnen eenmaal in hun onderwijsloopbaan een aanvraag voor één opleiding indienen. Kijk op deze website van DUO voor de voorwaarden. 

6. Tegemoetkoming leraren

Voor wie?
Je komt niet in aanmerking voor reguliere studiefinanciering en je wilt een lerarenopleiding of PDG-traject volgen.

Bedrag?
Maximaal € 1.328,46 per studiejaar (afhankelijk van je inkomen). Deze tegemoetkoming wordt toegekend per studiejaar, maar alleen over de maanden dat je ingeschreven staat. Hiermee krijg je een tegemoetkoming voor zowel je cursus- en collegegeld (€ 567,23) als voor je schoolkosten (€ 761,23).

Opmerkingen
De tegemoetkoming is een gift en geen lening. Je mag deze tegemoetkoming combineren met het Levenlanglerenkrediet. Kijk op deze website van DUO voor de voorwaarden.

7. Subsidie korte scholingtrajecten vo

Voor wie?

 • Je hebt een bevoegdheid voor het basisonderwijs en wil lesgeven in de onderbouw van vmbo basis/kader;
 • of je wilt een kort scholingstraject voor de vmbo-profielen volgen;
 • of je wilt de educatieve module volgen, want je bent al in het bezit van een relevante bachelor of master.

Bedrag?
Je krijgt 80% van het bedrag het cursusgeld betaald, met een maximum van € 6.000,-. Voor de modules van een specifiek vmbo-profielvak (PIE) wordt 100% betaald, ook met een maximum van € 6.000,-.

Opmerkingen
Deze subsidie is een gift, mits je je certificaat binnen de officiële studieduur van het traject behaalt. Kijk op de website van DUO voor de voorwaarden. 

8. Levenlanglerenkrediet

Voor wie?

 • Je hebt geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering;
 • en je bent niet ouder dan 55 jaar;
 • en je gaat starten met een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit, of je gaat starten met een voltijdse bol-opleiding aan het mbo, of je hebt al een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een tweede opleiding doen aan hbo of universiteit.

Bedrag?
Jaarlijks kun je het wettelijke collegegeld (€ 2.143,-) of lesgeld (€ 1.202,-) lenen. Als je het instellingscollegegeld moet betalen kan het bedrag oplopen tot maximaal € 10.715,- voor hbo-/wo-opleidingen en maximaal € 6.010,- voor mbo-opleidingen.

Opmerkingen

 • Dit is een lening die je binnen 15 jaar na je afstuderen moet afbetalen.
 • Je kunt deze lening krijgen voor de duur van je opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit vier jaar (48 maanden). Doe je de opleiding in deeltijd of modulair? Dan heb je in sommige gevallen recht op een jaar (12 maanden) verlenging.
 • Kijk op deze website van DUO voor de voorwaarden.

9. Zij-instroomsubsidie

Voor wie?
Je bent ‘zij-instromer in het beroep’ (zib): je hebt al een baan in het onderwijs, maar je bent nog niet bevoegd om les te geven of je bent al wel bevoegd werkzaam als docent en wil een andere bevoegdheid halen. Je doorloopt nu het zogeheten zij-instroomtraject, waarin je vanaf dag 1 betaald voor de klas staat en daarnaast je bevoegdheid bij een hogeschool of universiteit haalt.

Bedrag?
Het schoolbestuur ontvangt € 20.000,- voor jouw tweejarige zij-instroomtraject. Dit bedrag kan het schoolbestuur besteden aan alle kosten die bij jouw zij-instroomtraject komen kijken: het geschiktheidsonderzoek, de geschiktheidsverklaring, jouw verlof, jouw begeleiding en/of het bekwaamheidsonderzoek.

Opmerkingen
Deze subsidie vraag je niet zelf aan, maar vraagt de school voor jou aan bij DUO. Je hoeft deze € 20.000,- euro niet terug te betalen aan de school. Op deze website van DUO kun je de instructie vinden voor jouw school om de subsidie aan te vragen. 

Klik hier voor meer informatie over het zij-instroomtraject.

10. Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar

Voor wie?
Je bent onderwijsassistent op een school en je wilt graag de pabo volgen. Het bestuur van de school waar je werkt kan een subsidie voor je aanvragen. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de studiekosten en een vergoeding voor de dagen waarop je studieverlof opneemt.  

Bedrag?
De school ontvangt € 5.000,- euro per onderwijsassistent of leraarondersteuner per jaar met een maximum van vier jaar.

Opmerkingen

11. STAP-budget (vanaf januari 2022)

Voor wie?
STAP staat voor ‘stimulans arbeidsmarktpositie’. Het budget is voor werkenden en niet-werkenden. Het uitgangspunt is dat je met het STAP-budget kunt kiezen uit een breed scala aan opleidingen en andere scholingsactiviteiten die je kunnen helpen om jezelf te versterken in je werk en op de arbeidsmarkt, zo ook een lerarenopleiding.

Bedrag?
Het STAP-budget is persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,-. Hiermee krijg je de mogelijkheid om in je eigen ontwikkeling te investeren. Je kunt dit budget inzetten om bijvoorbeeld een sector-erkend certificaat te halen of een cursus te volgen.

Opmerkingen

 • Je kunt het STAP-budget één keer per kalenderjaar aanvragen.
 • Het STAP-budget wordt pas per 1 januari 2022 ingevoerd. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht. 
 • Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk op de website van STAP voor de meest actuele stand van zaken. 

Samenvatting

Als je een lerarenopleiding wilt gaan volgen zijn er verschillende mogelijkheden om je studie te financieren. Het hangt van jouw situatie af welke studiefinanciering voor jou geldt. In dit artikel hebben we 11 subsidies, regelingen en tegemoetkomingen op een rijtje gezet. Sommige zijn giften, andere zijn (vaak aantrekkelijke) leningen.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket