Welke hogescholen bieden lerarenopleidingen aan voor een schoolvak/beroepsprofiel?

Een overzicht van hbo-lerarenopleidingen

Er zijn verschillende hogescholen in Nederland die een lerarenopleiding aanbieden om een tweede- of eerstegraads bevoegdheid te halen. Bij een hogeschool kun je ook een eerstegraads bevoegdheid halen in een hbo-master. Deze master moet aansluiten op de tweedegraads lerarenopleiding die je daarvoor hebt afgerond.

Hieronder vind je de contactgegevens van de lerarenopleidingen.

Overzicht van hogescholen met een lerarenopleiding

Christelijke Hogeschool Windesheim

Telefoon: 038-469 9911
Telefoon: 0900 8899 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur)
WhatsApp: 06 51423256 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur)
www.windesheim.nl
Aanbod in opleidingen: leraar tweedegraads bevoegdheid, ALO

Driestar Educatief

Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
Telefoon: 0182-54 03 33
Mail: info@driestar-hogeschool.nl

Lerarenopleider, j.m.strijbis@driestar-educatief.nl
Telefoon: 0182-540310
www.driestar-educatief.nl/hogeschool
Aanbod in opleidingen: leraar tweedegraads bevoegdheid

Fontys Hogescholen

Locaties lerarenopleidingen: Eindhoven, Sittard, Tilburg 
Telefoon: 08850 - 70700
Pro Educatie: Fontyspro-educatie@fontys.nl
www.fontys.nl
Aanbod in opleidingen: leraar tweedegraads bevoegdheid, leraar eerstegraads bevoegdheid

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Instituut voor Leraar en School
Telefoon: 024-353 0000

Locaties lerarenopleidingen: Nijmegen
Lerarenopleiding HAN: deeltijd.educatie@han.nl
www.ils.han.nl
Aanbod in opleidingen: leraar tweedegraads bevoegdheid, ALO

Hogeschool Rotterdam

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Telefoon: 010-241 44 00

Contactpersoon zij-instroom: Tanja van Dijk-van de Ree
IvL-Assessmentcentrum: IvL-Assessmentcentrum@hr.nl
www.hogeschoolrotterdam.nl
Aanbod in opleidingen: leraar tweedegraads bevoegdheid

Hogeschool Utrecht

Padualaan 97
3584 CH Utrecht
Locatie lerarenopleiding: Utrecht
Telefoon: 030-2547100
Mail: info@hu.nl
www.hu.nl
Aanbod in opleidingen: leraar tweedegraads bevoegdheid, leraar eerstegraads bevoegdheid

Hogeschool van Amsterdam

Locatie lerarenopleidingen: Amsterdam

WhatsApp: 06 – 2853 35 46 (werkdagen 10:00 - 16:30u.)
Telefoon: 020 - 595 1405 (werkdagen 09.30 - 13.30u.)

Mail: studievoorlichting@hva.nl
www.hva.nl
Aanbod in opleidingen: leraar tweedegraads bevoegdheid, leraar eerstegraads bevoegdheid

NHL Stenden Hogeschool

Telefoon: 058-251 2345
Whatsapp: 06 13579931
Locatie lerarenopleidingen: Groningen, Leeuwarden
Mail: studentinfo@nhlstenden.com
www.nhlstenden.com
Aanbod in opleidingen: leraar tweedegraads bevoegdheid, leraar eerstegraads bevoegdheid

Zuyd Hogeschool

Franciscus Romanusweg 90
6221 AH Maastricht
Telefoon: +31 (0)43 346 66 70

Lenculenstraat 31-33
6211 KP Maastricht
Telefoon: +31 (0)43 346 66 90
Mail: info@zuyd.nl
www.zuyd.nl
Aanbod in opleidingen: leraar eerstegraads bevoegdheid (creatieve vakmasters)

Aeres Hogeschool

Mansholtlaan 18
6708 PA Wageningen
Telefoon: 088 020 6700
Mail: info.hogeschool.wageningen@aeres.nl
www.aeres.nl
Aanbod in opleidingen: leraar tweedegraads bevoegdheid (agrarische sector)

Hogeschool Viaa

Wethouder Alferinkweg 2
8012 GA Zwolle
Telefoon: 038 425 55 42
Whatsapp: 06 – 288 00 710
Mail: studentenzaken@viaa.nl of info@viaa.nl
www.viaa.nl
Aanbod in opleidingen: leraar tweedegraads bevoegdheid

Christelijke Hogeschool Ede

Oude Kerkweg 100
6717 JS Ede
Telefoon: 0318 - 696 300
Mail: info@che.nl
www.che.nl
Aanbod in opleidingen: leraar tweedegraads bevoegdheid

Hogeschool voor de Kunsten

Nieuwekade 1
3511 RV Utrecht
Telefoon: 030-2091540
Mail: sz@hku.nl
www.hku.nl
Aanbod in opleidingen: leraar eerstegraads bevoegdheid (creatieve vakmasters)

Hanzehogeschool Groningen

Zernikeplein 9
9747 AS Groningen
Telefoon: (050) 595 35 55
Mail: info@org.hanze.nl
www.hanze.nl
Aanbod in opleidingen: leraar eerstegraads bevoegdheid (creatieve vakmasters), ALO

De Haagse Hogeschool (Sportcampus Zuiderpark)

Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22
2533 SR Den Haag
Telefoon: 070 - 305 21 01
Mail: onbekend
www.dehaagsehogeschool.nl
Aanbod in opleidingen: HALO

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

Locaties: Arnhem, Zwolle en Enschede
Onderlangs 9
6812 CE Arnhem
Telefoon: 026 35 35 600

Hulsmaatstraat 35
7523 WB Enschede
Telefoon: 053 48 24 400
Mail: akibalie@artez.nl

Rhijnvis Feithlaan 50
8021 AM Zwolle
Telefoon: 038 42 70 500
Mail: masterkunsteducatie@artez.nl
www.artez.nl
Aanbod in opleidingen: leraar eerstegraads bevoegdheid (creatieve vakmasters)

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Jodenbreestraat 3
1011 NG Amsterdam
Telefoon: 020-527 7837
Mail: atd-info@ahk.nl
www.ahk.nl
Aanbod in opleidingen: leraar eerstegraads bevoegdheid (creatieve vakmasters)

Ontbreken er gegevens of zijn er gegevens veranderd? Laat het ons weten. Mail naar: jens@onderwijsloket.com 

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket