Welke visie op onderwijs past bij mij?

Iedere school heeft een andere visie op onderwijs

Als je je aan het oriënteren bent op een baan in het onderwijs dan zijn er allerlei afwegingen die je kunt maken: wil je bijvoorbeeld op een basisschool werken, of op een middelbare school of mbo? Maar dan ben je er nog niet: het onderwijs wordt niet alleen maar onderverdeeld naar niveau of sector. Scholen onderscheiden zich ook in hun levensbeschouwelijke visie. Of ze richten hun onderwijs in op basis van bepaalde pedagogische principes. In dit artikel lees je met welke visies op onderwijs je rekening kunt houden tijdens je oriëntatieproces.

Levensbeschouwelijke visie

Naast openbare scholen, die geen levensbeschouwelijke visie hebben, zijn er veel scholen die in hun onderwijsvisie uitgaan van een bepaalde levensbeschouwing. Deze scholen vallen onder de categorie ‘bijzonder onderwijs’. Binnen het bijzonder onderwijs vallen bijvoorbeeld rooms-katholieke, protestante, joodse en islamitische scholen. Veel bijzondere scholen vragen hun personeel de levensbeschouwelijke identiteit van de school te onderschrijven. Hoe zwaar levensbeschouwing telt bij het aannemen van personeel verschilt van school tot school.

Pedagogische principes

Sommige scholen onderscheiden zich door hun opvattingen over de vorming van kinderen. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop ze het onderwijs inrichten. Hierbij kun je denken aan montessori-, jenaplan-, freinet- en daltonscholen. Het is goed om je te realiseren dat de onderwijstaken voor een leraar er op deze scholen anders uitzien dan op een 'reguliere' school.

Wil je meer weten over deze concepten voor vernieuwend onderwijs? Kijk dan in dit artikel.

Samenvatting

Het onderwijs wordt niet alleen maar onderverdeeld naar niveau of sector. Scholen onderscheiden zich ook in hun levensbeschouwelijke visie: naast openbare scholen zijn er veel scholen die in hun onderwijsvisie uitgaan van een bepaalde levensbeschouwing of religie. Deze scholen vallen onder de categorie ‘bijzonder onderwijs’.

Andere scholen richten hun onderwijs in op basis van bepaalde pedagogische principes, zoals montessori-, jenaplan-, freinet- en daltonscholen. Het is goed om je te realiseren dat de onderwijstaken voor een leraar er op deze scholen anders uitzien dan op een 'reguliere' school.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket