Regionale loketten

Het personeelstekort in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een landelijk probleem, maar de arbeidsmarkt voor onderwijs wordt sterk regionaal bepaald. In de regio liggen dan ook de meeste kansen om te komen tot oplossingen. Daarom zijn er in het land tal van regio-initiatieven. Veel grote steden zijn al eigen regioloketten begonnen waar ze nog gerichter kunnen doorverwijzen naar scholen in hun regio, informatiebijeenkomsten over een overstap naar het onderwijs kunnen organiseren en regiospecifieke informatie kunnen geven over tekorten. Het uiteindelijke doel is om tot een landelijk dekkend netwerk van regio’s te komen.

De regioloketten in de provincies: Noord-Holland, Friesland en Groningen

De regioloketten in de provincies: Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland

De regioloketten in de provincies: Zeeland, Limburg en Noord-Brabant

De regioloketten in de provincies: Drenthe, Overijssel en Gelderland

Over het Onderwijsloket