Wat verdient een leraar in het basisonderwijs?

Wat verdient een leraar in het basisonderwijs?

Overweeg je een overstap naar het basisonderwijs en vraag je je af wat je dan gaat verdienen? Wil je meer weten over de cao en het salaris in het primair onderwijs? Voor elke onderwijssector staat in de betreffende cao welk salaris bij welke trede binnen een salarisschaal hoort. Hieronder vind je een overzicht van de actuele start- en eindsalarissen van leraren in het primair onderwijs.

Waar start je als leerkracht?

De salarissen van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs staan vast in de cao van het primair onderwijs. De meeste leraren beginnen ergens in schaal L10. Afhankelijk van je werkervaring, diploma’s en verdere specialisaties kun je in een hogere schaal terechtkomen.

Salarisschalen en opbouw van salaris

De salarisschalen hebben in het basisonderwijs allemaal vijftien stappen of treden. Dat betekent dat je in principe binnen vijftien jaar naar het maximum van de schaal kan opklimmen. Hieronder vind je de salarissen van schaal L10 t/m L14. Deze maandbedragen zijn exclusief het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de geldende toelagen die voor iedereen gelden. Op deze pagina van de Rijksoverheid staat meer informatie over het salaris en extra beloningen in het basisonderwijs.

Salarisschalen primair onderwijs Bruto maandsalaris - trede 1 Bruto maandsalaris - trede 15
L10 € 2678,- € 4113,-
L11 € 2758,- € 4434,-
L12 € 2812,- € 5070,-
L13 € 2812,- € 5532,-
L14 € 3544,- € 5990,-

Bron: PO-raad

Volledige salaristabel

  L10 L11 L12 L13 L14
trede 1 € 2678,- € 2758,- € 2812,- € 2812,- € 3544,-
trede 2 € 2761,- € 2851,- € 2933,- € 2933,- € 3677,-
trede 3 € 2846,- € 2948,- € 3059,- € 3094,- € 3796,-
trede 4 € 2935,- € 3047,- € 3190,- € 3265,- € 4035,-
trede 5 € 3026,- € 3150,- € 3327,- € 3436,- € 4299,-
trede 6 € 3119,- € 3257,- € 3470,- € 3615,- € 4466,-
trede 7 € 3217,- € 3367,- € 3619,- € 3800,- € 4635,-
trede 8 € 3316,- € 3481,- € 3776,- € 3989,- € 4803,-
trede 9 € 3419,- € 3598,- € 3937,- € 4187,- € 4972,-
trede 10 € 3525,- € 3720,- € 4107,- € 4393,- € 5139,-
trede 11 € 3634,- € 3845,- € 4283,- € 4605,- € 5310,-
trede 12 € 3747,- € 3976,- € 4468,- € 4823,- € 5479,-
trede 13 € 3862,- € 4110,- € 4660,- € 5050,- € 5648,-
trede 14 € 3982,- € 4249,- € 4861,- € 5283,- € 5816,-
trede 15 € 4113,- € 4434,- € 5070,- € 5532,- € 5990,-

Salaristabellen behorende bij het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020, o.b.v. nieuw minimumloon per 1 juli 2021.

Samenvatting

De salarissen van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs staan vastgelegd in de cao van het primair onderwijs. In de huidige cao lopen ze uiteen van € 2678,- tot € 5990,- bruto per maand. Deze maandsalarissen zijn exclusief het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en voor iedereen geldende toelagen.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket