Welke hogescholen bieden educatieve associate degree-opleidingen aan?

Hogescholen met educatieve associate degrees

De afgelopen jaren hebben steeds meer hogescholen educatieve associate degree-opleidingen opgenomen in hun aanbod. Deze hogescholen kun je hieronder in het overzicht vinden.

Wil je meer te weten komen over associate degrees? Lees ons artikel over dit onderwerp hier

Overzicht van hogescholen

Hanzehogeschool Groningen

Zernikeplein 9
9747 AS Groningen
Telefoon: (050) 595 35 55
www.hanze.nl

NHL Stenden Hogeschool

Locaties: Leeuwarden, Assen, Emmen en Meppel
Rengerslaan 8-10
8917 DD Leeuwarden
Telefoon: 088 991 7000
Mail: studentinfo@nhlstenden.com
www.nhlstenden.com

Saxion

Locaties: Enschede en Deventer
M.H. Tromplaan 28
7513 AB Enschede
Telefoon: 088 - 019 3700
Mail: info@saxion.nl

Handelskade 75
7417 DH Deventer
Telefoon: 088 - 019 3700
Mail: info@saxion.nl
www.saxion.nl

Katholieke Pabo Zwolle

Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
Telefoon: +31 (0)38 4217425
Mail: info@kpz.nl
www.kpz.nl

Hogeschool Viaa

Assendorperdijk 11
8012 EG Zwolle
Telefoon: 038 425 55 42
www.viaa.nl

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Locaties: Arnhem en Nijmegen
Ruitenberglaan 27
6826 CC Arnhem
Telefoon: +31 24 353 05 00

Kapittelweg 35
6525 EN Nijmegen
Telefoon: +31 24 353 05 00
WhatsApp: 024 - 353 0500
Mail: info@han.nl
www.han.nl

Iselinge Hogeschool

Bachlaan 11
7002 MZ Doetinchem
Telefoon: 088-0931001
Mail: info@iselinge.nl
www.iselinge.nl

Christelijke Hogeschool Ede

Locaties: Ede en Dordrecht
Oude Kerkweg 100
6717 JS Ede

Achterom 103
3311 KB Dordrecht
Telefoon: 0318 - 696 300
Mail: info@che.nl
www.che.nl

Hogeschool InHolland

Studie-informatiepunt
Telefoon: 023 - 522 32 28
Mail: info@Inholland.nl
www.inholland.nl

Driestar Hogeschool

Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
Telefoon: 0182-540310
Mail: info@driestar-hogeschool.nl
www.driestar-hogeschool.nl

Hogeschool Leiden

Zernikedreef 11
2333 CK Leiden
Telefoon: +31(0)71 5188 800
Mail: info@hsleiden.nl
www.hsleiden.nl

HZ University of Applied Sciences

Edisonweg 4
4382 NW Vlissingen
Telefoon: 0118 - 489 292
Mail: pabo@hz.nl
www.hz.nl

Hogeschool van Amsterdam

Contact met HvA
E-mail: studievoorlichting@hva.nl

Telefoon (werkdagen 09.30 - 13.30)
Maandag, donderdag en vrijdag: 06 - 3927 01 64
Dinsdag en woensdag: 06 - 2115 80 59

Hogeschool iPabo

Locaties: Alkmaar en Amsterdam
Rubenslaan 2-6
1816 MB Alkmaar
Telefoon: 020-6137079
Mail: info@ipabo.nl

Jan Tooropstraat 136
1061 AD Amsterdam
Telefoon: 020-6137079
Mail: info@ipabo.nl
www.ipabo.nl

Ontbreken er gegevens of zijn er gegevens veranderd? Laat het ons weten. Mail naar: jens@onderwijsloket.com 

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket